Case

Här publicerar vi löpande case som visar hur vi hjälper några av våra kunder.

SV Ventures

SV Ventures, en framstående aktör inom kapitalresning för onoterade bolag, stod inför utmaningen att stärka sitt varumärke och sin synlighet på marknaden. För att uppnå detta behövde de både uppdatera sin webbplats för att bättre reflektera deras identitet och värdeerbjudande samt initiera en kraftfull satsning på kommunikation och marknadsföring. ...

HOPE

HOPE

HOPE by Nelson är en insamlingsstiftelse som tagit initiativ till HOPE-enheten på Karolinska Sjukhuset. HOPE möjliggör kliniska studier av läkemedel för barn med cancer. Tale har under året stöttat organisationen genom att producera en dokumentär. ...

Roche

Livsviktig information

Det finns tillfällen då content marketing är oslagbart för att nå effekt. Satsningen på den ambitiösa Lymfominfo.se är ett exempel. Här bidrar Roche med kunskap till de 2 500 individer som varje år drabbas av cancerformen lymfom ...

tillsammans genom pandemin

Tillsammans genom pandemin

Pandemin blev en unik möjlighet att bygga stolthet och engagemang bland medarbetare som på mycket olika sätt påverkades av en historisk tid inom svensk vård. Med en dokumentärfilm och en högkvalitativ bok skapade Praktikertjänst ett tidsdokument över de hjältar som stod upp när vi behövde dem som mest. ...

Internationella stöldligor

Internationella stöldligor

Länsförsäkringar ville skapa uppmärksamhet kring problemet, lyfta vikten av att verka skadeförebyggande och samtidigt positionera sig som en samhällsaktör. Resultatet blev en satsning på en serie mikrodokumentärer som med ett journalistiskt angreppssätt lät de drabbade bakom statistiken med egna ord berätta om sina upplevelser. ...