SV Ventures

Kundcase: SV Ventures – Förstärkning av varumärke och digital Närvaro

Bakgrund

SV Ventures, en framstående aktör inom kapitalresning för onoterade bolag, stod inför utmaningen att stärka sitt varumärke och sin synlighet på marknaden. För att uppnå detta behövde de både uppdatera sin visuella identitet och webbplats för att bättre reflektera deras värderingar och erbjudande samt initiera en kraftfull satsning på kommunikation och marknadsföring.

Lösningen

Tale skapade ett skräddarsytt förslag baserat på en omfattande analys och flera strategiska diskussioner. Lösningen som utformades fokuserade på tre huvudområden: webbplatsutveckling, videoinnehållsproduktion och sociala medier-annonsering.

Visuell identitet: Som de flesta företag som vuxit snabbt så hade det inte funnits möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring den visuella identiteten. Där tog vi tillsammans med kund fram en genomtänkt visuell identitet som bättre reflekterade SV Ventures värderingar och framåtanda. Vi tog fram en uppdaterad logotyp, färgpalett, typografi samt grafiska former och bakgrundsmönster.

Utveckling av befintlig webbplats: Tale genomförde en designuppdatering och utvecklade samtidigt en ny kategorisida, ”News & Insights”, där innehållet från deras Newsdesk-arbete publicerades. Detta resulterade i en mer estetiskt tilltalande webbplats, som dessutom blev mer informativ och användarvänlig.

Filmproduktion för SV Venture: Tale skapade en introduktionsfilm för SV Venture, med en intervju med vd Erik Arnetz för att ge en personlig och autentisk introduktion till företaget.Vi producerade även en andra film med fokus på thought leadership där SV Ventures experter delar med sig av sin syn på marknadsläget.

 

 

Annonsering på sociala medier: För att ytterligare öka SV Ventures synlighet online, etablerade SV Ventures annonskonton på LinkedIn och Twitter, och genomförde en riktad annonseringskampanj i 30 dagar.

Resultatet

Denna lösning ledde till en ökad synlighet och varumärkeskännedom för SV Ventures. De kunde dra nytta av en uppdaterad och mer användarvänlig webbplats, två professionellt producerade filmer som visade deras expertis och värden, samt en framgångsrik sociala medier-kampanj som förstärkte deras digitala närvaro. Genom detta samarbete kunde SV Ventures stärka sin position på marknaden och skapa starkare band med sina befintliga och potentiella kunder.