Twitter LinkedIn

Kaptiel

Tale
content

Tale är en contentbyrå i Stockholm som hjälper företag att producera och distribuera relevant och engagerande innehåll i digitala, sociala och trycka kanaler. Här arbetar några av landets mest erfarna contentspecialister med stor kunskap i vad som gör content marketing framgångsrikt.

Så här kan
vi hjälpa dig

Content-
strategi

Vi skapar contentstrategier som gör arbetet med content marketing framgångsrikt. Oavsett om syftet är att vårda relationer, sätta bilden av företaget, skapa leads eller stärka arbetsgivarvarumärket tar vi reda på vilket innehåll som engagerar din målgrupp och i vilka kanaler du bäst når fram.

Innehålls-
produktion

Vi producerar innehåll i form av texter, videor, infografik och animeringar. Vi utgår gärna från storyn och väljer format och kanaler i andra hand. Vi mäter, analyserar och justerar innehållet löpande för att skapa så stor effekt som möjligt.

På Tale arbetar erfarna redaktörer med hög digital kompetens och bred kunskap av kanaloberoende innehållsproduktion för både interna och externa målgrupper.

Distribution
& SEO

Det ligger allt för många välgjorda filmer på Youtube utan visningar. Det skrivs välskrivna artiklar i ämnen ingen söker efter. För att content marketing ska bli framgångsrik behövs distributionsstrategier som säkerställer att innehållet är efterfrågat och når målgruppen.

Bra innehåll ger ofta svar på frågor målgruppen söker efter på Google. Därför ser vi till att innehållet är optimerat för sökmotorer (SEO).

Tale Newsdesk

Vi tar fram förslag på organisation och arbetssätt för er som vill bygga upp en egen redaktion. Vi ser till att ni kommer igång med innehållsdriven kommunikation och hur ni med storyn som utgångspunkt kan distribuera innehållet i både egna, köpta och förtjänade kanaler. Och för er som redan är igång är vi gärna rådgivare och hjälper till att producera och publicera innehåll ni inte vill eller kan göra själva.

Kontakta oss

Johan Bratt

VD och Content Director

Skicka ett mail till johan.bratt@talecontent.se