Twitter LinkedIn

Kaptiel

Tale
content

Tale är en contentbyrå i Stockholm som hjälper dig att nå dina affärsmål med relevant innehåll i kanaler du själv äger och kontrollerar. På Tale Content arbetar vi datadrivet med contentstrategi och engagerande berättelser som ger resultat.

Så här kan
vi hjälpa dig

Analys &
Strategi

Vi skapar contentstrategier som gör arbetet med content marketing framgångsrikt. Oavsett om syftet är att vårda relationer, bygga varumärke, skapa leads eller rekrytera talanger tar vi reda på vilket innehåll som engagerar din målgrupp och i vilka kanaler du bäst når fram.

Innehålls-
produktion

Vi producerar relevant och engagerande innehåll för digitala, sociala och tryckta kanaler. Vi mäter, analyserar och justerar innehållet löpande för att skapa så stor effekt som möjligt.

På Tale arbetar erfarna redaktörer med hög digital kompetens och bred kunskap av kanaloberoende innehållsproduktion för både interna och externa målgrupper.

Distribution
& SEO

Det ligger allt för många välgjorda filmer på Youtube utan visningar. Det skrivs välskrivna artiklar i ämnen ingen söker efter. För att content marketing ska bli framgångsrik behövs distributionsstrategier som säkerställer att innehållet är efterfrågat och når målgruppen.

Bra innehåll ger ofta svar på frågor målgruppen söker efter på Google. Därför ser vi till att innehållet är optimerat för sökmotorer (SEO).

Content management

Vi tar fram förslag på organisation och arbetssätt för dig som vill bygga upp en egen redaktion. Vi ser till att ni kommer igång med content marketing och finns därefter kvar som stöd och bollplank. Och för er som redan är igång är vi gärna rådgivare och hjälper er att producerar innehåll ni inte vill eller kan göra själva.

Kontakta oss

Johan Bratt

CEO

Skicka ett mail