Kompetensförsörjning – Måla en ny bild av framtiden

Den treåriga kampanjen ”En ny Framtid” bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning till måleribranschen genom att förändra bilden av målaryrket. I fokus står autentiskt innehåll, sociala medier och ett datadrivet arbetssätt som ger djupa insikter om kampanjens unga målgrupp.

Måleribranschen har liksom många andra branscher och företag en allt större utmaning kring kompetensförsörjning. Företagen kämpar med att rekrytera utbildade målare samtidigt som antalet elever som utbildar sig till yrket de senaste tio åren i stort sett stått still.

För att unga ska vilja utbilda sig till målare, deras föräldrar förstå möjligheterna med yrkesutbildningen och allmänheten känna till yrkets värde för samhället, krävs ett långsiktigt kommunikationsarbete som informerar, lockar och talar till målgrupperna.

Utgångspunkten är trovärdigt och genuint innehåll som ger en rättvis bild av måleriyrket. Utifrån den arbetar Måleriföretagen och Tale med att lyfta fram de som bäst ger en autentisk bild av yrket; målare, entreprenörer, projektledare, lärare och gymnasieelever.
Innehållet används också för mer riktade kommunikationsinsatser, exempelvis i samband med gymnasieval.

Eftersom kampanjen sträcker sig över tre år utifrån en always on-strategi genererar den både insikter om målgruppernas drivkrafter i valet av yrke och beteende i digitala kanaler. Kampanjen omfattar såväl Meta-kanalerna Facebook och Instagram som TikTok, Snapchat och Youtube. Publiceringarna genererar en skattkista av kunskap kring vilka budskap, format, personer och tonaliteter som är mest, eller minst, intressanta och i vilka kanaler. Med denna kunskap i ryggen optimerar vi kanaler och format löpande för att åstadkomma bästa möjliga effekt.

Kampanjen når framför allt ungdomar som ska välja gymnasieprogram (14–16 år). Utöver det får målgrupperna föräldrar och allmänhet mer informerande innehåll under kampanjens mest intensiva månader, dvs inför och under gymnasievalet (höst–vinter).

Resultat

Med hjälp av always on-kampanjen har vi under gymnasievalet 2022/2023 fått en räckvidd på en miljon personer och våra annonser visades cirka åtta miljoner gånger. Med en målgrupp om omkring 363 800 ungdomar i åldern 14–16 år under 2023 är det ett utmärkt resultat. Tack vare räckvidden har vi under sommaren 2023 kunnat skapa en quiz med frågor om måleriyrket i Meta och en always on-kampanj på TikTok med de viktigaste budskapen om måleriyrket. Vi bryter även ut individer som har interagerat med vårt innehåll och vänder oss specifikt till dem på nytt genom så kallad retargeting. De får fördjupande innehåll om måleriyrket i samband med gymnasievalet.

Måleriföretagen och Tale etablerar med hjälp av kampanjen en positiv och trovärdig bild av branschen vilket ökar intresset för gymnasiets måleriutbildning och skapar förutsättningar för företagens rekrytering. I förlängningen bidrar kampanjen också till dialogen med såväl internt mot Måleriföretagens egna medlemsföretag som riksdags- och kommunpolitiker som arbetar med utbildningsfrågor.

Satsningen En ny framtid nominerades 2023 i Swedish Content Awards, i kategorin Always on.

Besök hemsidan Ennyframtid.se. Nedan är en av alla filmer som gjorts för satsningen.