tillsammans genom pandemin

Tillsammans genom pandemin

Pandemin blev en unik möjlighet att bygga stolthet och engagemang bland medarbetare som på mycket olika sätt påverkades av en historisk tid inom svensk vård. Med en dokumentärfilm och en högkvalitativ bok skapade Praktikertjänst ett tidsdokument över de hjältar som stod upp när vi behövde dem som mest.

Idé

Pandemin blev en unik möjlighet att bygga stolthet och engagemang bland medarbetare inom Praktikertjänst som på mycket olika sätt påverkades av en historisk tid inom svensk vård. Med en dokumentärfilm och en högkvalitativ bok skapade Praktikertjänst ett tidsdokument över de hjältar som stod upp när vi behövde dem som mest.

Praktikertjänst är Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård och hälso- och sjukvård. Ägarmodellen är unik. Det är de som driver och utför vården som också är ägare. När pandemin slog till synliggjordes styrkan i ägarmodellen. Det uppstod ett tillfälle att visa att vi är starkast tillsammans.

Här fanns berättelserna framför våra ögon. Om tandläkares väntrum som gapade tomma. Om vårdcentraler som över en natt blev coronamottganingar. Om medarbetare som blev permitterade. Om vårdcentraler och specialistmottagningar där personalen i en tid där det mesta var okänt, hittade kreativa lösningar och varje dag satte de corona-sjuka i det främsta rummet.

Under ett års tid följde ett team Praktikertjänsts medarbetare runt om i landet för att synliggöra hjältarna bakom pandemin.
Det blev en dokumentärfilm för att fånga nerven och känslorna.
Det blev en bok för att efterlämna ett historiskt dokument över en historisk tid inom svensk vård.
Det blev ett genomslag internt som överträffade alla förväntningar.

Strategi

När pandemin slog till pausade många företag sina kampanjer och skar ner på kommunikationen. Krisen paralyserade många kommunikations- och marknadsavdelningar. Praktikertjänst gjorde motsatsen och såg i stället en möjlighet. För var det någon gång som Praktikertjänsts unika ägarkollektiv verkligen visade sin styrka så var det nu.

Med filmen och boken ville vi visa styrkan i att arbeta tillsammans och samtidigt bygga stolthet för en verksamhet där medarbetarna under en lång period gjorde sitt yttersta för att hjälpa drabbade patienter i en tid som präglades av stor osäkerhet.

Målet var primärt att lyfta medarbetarnas insats som en del av medarbetarkommunikationen. Men vi lade också stor vikt vid att sprida innehållet mot en extern målgrupp av potentiella delägare och medarbetare samt politiker inom vården. Det gjorde vi för att lyfta våra interna hjältar mot en större publik – men också för att stärka Praktikertjänsts arbetsgivarvarumärke inom en bredare målgrupp inom vården för att visa potentiella medarbetare och delägare vad vi går för när allt ställs på sin spets.

• Allt innehåll publicerades på https://www.praktikertjanst.se/tillsammans/
• Boken distribuerades hem till samtliga medarbetare
• Materialet delas upp och publicerades i interna kanaler
• Kampanjer på LinkedIn, Facebook och Youtube, samt native ads för att nå potentiella medarbetare och praktiker inom vård
• Boken finns att låna på flera bibliotek och går att beställa som e-bok via en rad olika butiker och tjänster.

 

Resultat

Gensvaret bland medarbetarna blev enormt positivt och fick ett stort antal positiva reaktioner som visade att kommunikationen träffat medarbetarna rätt i hjärtat. Så här skrev till exempel Marjola Kock, delägare och verksamhetschef på Svea vårdcentral till oss:
”Så roligt med boken om pandemin, våra medarbetare har verkligen fått en stolthets – boost av att jobba på Svea/PTJ! SÅ kul!!”

Vi fick också stöd för vår magkänsla i mer kvalitativa mätningar:

• Medarbetarundersökningen visade att stolthet/ambassadörskap ökade kraftigt jämfört med föregående år – Employee Net Promotor Score (eNps) ökade från 32 till 48 bland medarbetarna.
• Antalet sammanlagda visningar på Youtube uppgår till drygt 20 200.
• Nativeannonser för dokumentären har visats mer än 1,3 miljoner gånger och över 125 000 personer som arbetar i vården har sett filmklipp om dokumentären på Linkedin.
• Kampanjsidan på Praktikertjänsts webbplats har 35 445 visningar.