Cementa

Vägen mot världens första klimatneutrala cement

När Cementa valde att placera världens första klimatneutrala cementproduktion i Slite på Gotland skapades en möjlighet att lyfta fram Cementa som den gröna samhällsbyggare man är. Genom en kampanj som använde hela verktygslådan från printannonser till livesändningar, infografik och content display fick Cementa ett enormt genomslag i både traditionella och sociala medier.

Idé

Cementindustrin är en av världens största utsläppare av koldioxid. Samtidigt är betong ett fundament för ett växande samhällsbygge; inga broar och viadukter, avlopp, byggkonstruktioner är möjliga utan cement. Cementa ligger i framkant kring hållbara lösningar och när koncernen beslutade att förlägga världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland uppstod en unik möjlighet till kommunikation som etablerade bilden av den gröna samhällsbyggare Cementa är.

Idén byggde på en bred innehållsdriven kampanj som använde allt ifrån traditionella tidningsannonser till content display i tre faser: Skapa intresse inför beskedet. Få ut budskapet via en livesänding och PR. Förstärka och förlänga genomslaget i förtjänad media genom en kombination av ett stort antal digitala annonsformat så som YouTube ads, Native ads och advertorials.

 

Strategi

Utgångspunkten var att skapa förståelse för Cementas satsning i syfte att skapa rätt förutsättningar för satsningen i Slite.

1. Redan innan nyheten om att Sverige skulle bli först i världen med klimatneutral cement inleddes kampanjen med helsidor i Dagens Nyheter och Dagens Industri med budskapet Snart kommer ett viktigt meddelande för framtiden
2. Trafik leddes till kampanjsajten som då innehöll en nedräkning till den digitala livesändningen/presskonferensen och en möjlighet att konvertera en mötesinbjudan till sin personliga kalender.
3. Livesändningen där Cementa gick ut med nyheten. Dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan var med i livesändningen via länk från Rosenbad.
4. Genom PR-arbete och medierelationer såg vi till att utvalda journalister bevakade nyheten.
5. Kampanjsidan där livesändningen distribuerades aktiverades med ett stort antal contentformat om Cementas satsning: filmer, explainers, infografik och artiklar.
6. Det blev ett stort genomslag i breda nyhetsmedier som SVT, DI och DN. Vi förstärkte detta genomslag genom att länka till publiceringarna via digitala kampanjer från Cementas kanaler.
7. Vi kompletterade traditionella mediernas genomslag genom att själva publicera artiklar om de positiva reaktionerna på beskedet från branschaktörer och politiker och sped dessa via content display på di.se och dn.se, native ads på helagotland.se för att nå den viktiga målgruppen gotlänningar, samt annonser på LinkedIn, Twitter och Facebook för att sprida innehållet.

 

Resultat

• Över 100 omnämningar i nyhetsmedia av Slite-satsningen. Totalt ökade mentions i traditionella och sociala medier med 725% jämfört med samma period året innan. De flesta stora nyhetsmedierna skrev om satsningen, bland annat DI, DN, SVT, SR Gotland.
• Enligt Bonnier Brand Studios rapport låg natives/contentdisplay högt över genomsnittet vad gäller CTR och time spent
• 100 00 visningar på Youtube
• Cementa är ett år efter kampanjen närmare än någonsin att förverkliga planerna på en ny fabrik i Slite för koldioxidneutral cement.