Kunskap

Från hållbarhetsredovisning till storytelling

Från nästa år kommer många företag att behöva jobba hårdare med sin hållbarhetsredovisning. Tales Content manager Emira Ramic ser lärdomar i de nya EU-direktiven CSRD, även för hållbarhetskommunikationen. Det är dags att släppa klychorna. ...

native advertising

Streamingjättarnas kreativa native-annonsering

Om du vill inspireras av bra native-annonsering, titta på streamingbranschen. Jättar som HBO och Netflix ser native som en möjlighet att bygga djupare relationer med tittarna, och engagera långt bortom avsnitten vi konsumerar på kvällen. ...

2023

Trender inom content marketing 2023

Vilka utvecklingsströmmar ser vi i nutida content marketing? Och vilka kommer växa sig starkare? Börja redan nu att planera för nästa års marknadsföring. Tales Content Producer Emelie Omnell har gjort en trendspaning för 2023 inom content marketing. ...

Social initiative

Tale stöttar socialt entreprenörsskap

Social Initiative är en icke vinstdrivande organisation, med fokus på sociala entreprenörer och den samhällsförändring de åstadkommer. Sedan två år tillbaka stöttar Tale med strategi och innehåll för att engagera fler i Social Initiatives arbete. ...