Bild på Maria och Nathalie i kontorsmiljö.

Content marketing byrå – så väljer du rätt typ av samarbete

Tale är en Content marketing byrå specialiserad på relevant och engagerande innehåll. Så här hittar du ett byråsamarbete som är rätt för dig.

Content marketing-byråer finns för dig som behöver hjälp med content marketing och samlar konsulter med kompetens inom allt ifrån strategi till innehållsproduktion och digital annonsering.  Det är erfarenheterna, bredden och spetsen i kompetenser du som kommunikations- eller marknadschef köper.  Men hur ska man tänka i valet av content marketing-byrå? Här har vi samlat våra erfarenheter från byråvärlden i fem områden som hjälper dig en bit på vägen.

Men först: vi har aldrig varit bättre än idag.

Branschen har mognat och byråerna inom det som idag kallas content marketing har både blivit fler och allt bättre. Från att mestadels ha ägnat sig åt att producera kundtidningar och ha introverta diskussioner om vad som är och inte är content marketing landade branschen till sist i det begrepp som lanserades av content marketing-gurun Joe Pulizzi.

Begreppet content marketing är etablerat, branschen mogen och byråerna fler. Att välja content marketing-byrå har både blivit enklare och svårare. Enklare eftersom det finns fler duktiga byråer än tidigare att välja mellan. Svårare för att det är en utmaning att förstå respektive byrås styrkor och svagheter och veta vilken aktör som passar bäst.

Den första frågan du bör ställa dig om du behöver hjälp med content marketing är huruvida det är en content marketing-byrå du verkligen behöver.

1. Content marketing byrå eller produktionsbolag?

Content marketing handlar om att skapa affärsnytta där kanaler och innehåll är verktyg för att nå uppsatta mål. Content marketing-byråer kommer bäst till sin rätt om du som beställare har en tydlig idé om vilken effekt du vill ha, rimliga ekonomiska förutsättningar och ett tydligt syfte med din kommunikation och marknadsföring. Då är en content marketing-byrå en bra partner för att hjälpa dig att identifiera innehåll, välja kanaler där din målgrupp finns och med hjälp av en smart distributionsstrategi se till att innehållet når ut.

När du som beställare ställer tydliga krav på att contentbyrån ska leverera resultat utifrån uppsatta mål så skapar det också ett stort utrymme för hur detta ska uppnås. Och det är just detta hur som en content marketing-byrå är bra på att besvara. Ju större utrymme, desto större möjligheter har vi som byrå att använda all vår kreativitet och hela vår verktygslåda av lösningar. När du ger bra contentbyråer stort utrymmet utifrån tydliga krav så får du oftast bäst effekt.

Har du som beställare tvärtom en tydlig idé om exakt vilken typ av innehåll du behöver så blir detta utrymme begränsat. Inget fel i det. Du vet kanske redan att ni behöver en film med er vd, ett digitalt nyhetsbrev till era kunder eller inlägg till LinkedIn-sidan. Som beställare behöver du här ta ett större ansvar för helheten och att produktionen ger önskad effekt. Här är det ofta bättre att höra av sig till en byrå som är mer inriktad på ren produktion eller en duktig frilans.

Vi själva jobbar med båda typer av uppdrag men tycker att kunder som ger oss utrymme får mer för pengarna jämfört med dem som beställer ren produktion. Samtidigt är vår utgångspunkt att utrymme är något som vi som contentbyrå behöver förtjäna. Vi tackar oftast ja till rena produktionsuppdrag men med målet att förtjäna förtroendet för att få ett större handlingsutrymme och visa vad vi går för nästa gång.

2. Samarbeta med en content marketing-byrå

Vår omvärld förändras allt snabbare och kommunikationslandskapet hör knappast till undantagen. För den som jobbar med kommunikation och marknadsföring ställer det krav på samarbetsprocesser som snabbt fångar de möjligheter som uppstår.

Hur du och din content marketing-byrå jobbar bäst tillsammans beror på flera saker, inte minst hur ni själva är organiserade och vilken kompetens ni har internt.

Strategiska beställare

Har ni främst strategisk kompetens och/eller främst tar rollen som beställare bör ni välja contentbyråer som princip kan vara självgående. Som beställare sätter du tillsammans med byrån upp tydliga mål, allokerar resurser och låter byrån självständigt driva arbetet från idé till publicering. Är era interna resurser begränsade kan rätt content marketing-byrå också ges ansvaret att hantera era interna processer; ha dialogen med HR och försäljningsavdelning eller rent av direktkontakt med vd. Här behöver du contentbyråer med senior kompetens men som också har en stor lyhördhet för dig som beställare. Risken är att content marketing-byrån helt enkelt får för stort inflytande och att arbetet med content marketing börjar leva sitt eget liv i organisationen med en allt svagare kopplingen till era affärsmål och övergripande strategi.

Stora interna resurser

Har ni själva stora interna resurser så blir contentbyråns syfte att addera de spetskompetenser som ni saknar. Du har kanske egna medarbetare som är duktiga på att skriva men behöver stöd när det gäller produktion av rörligt? Eller så är ni starka på innehållsproduktion men behöver stöd när det gäller sponsrade inlägg eller Google Ads? Här behöver ni själva driva det operativa arbetet med content marketing och ta hjälp av en contentbyrå vid behov.

Integrerad redaktion

Hybriden mellan dessa är den arbetsprocess vi själva trivs bäst i. Här sätter vi upp en integrerad redaktion tillsammans med dig som kund och hjälps åt såväl strategisk som operativt. Vi gör en contentstrategi tillsammans och går vi igenom hur vi ska arbeta, vilka roller som krävs för att nå målsättningarna och vilka kompetenser som finns internt respektive hos oss. När det här fungerar som bäst flyter samarbetet fram som en helhet mot gemensamma mål och i teamets dagliga arbete är det inte så stor skillnad på var man har sin anställning.

3. Vilket behov har jag av köpt och förtjänad media?

I ett kommunikationslandskap där content kan vara navet som får egna, köpta och förtjänade kanaler att samverka, är det relevant att fundera på hur contentbyrån förhåller sig till arbetet i köpta och förtjänade kanaler och till era andra byråer. Sannolikt lägger ni ner en del kraft internt för att undvika silostrukturer och dubbelarbetet och då ska förstås era byråer samarbeta och dra åt samma håll.  Som beställare kan det vara en utmaning. Stora byråer är ovana vid att släppa in andra byråer i sina processer, mindre byråer är rädda för att tappa sin affär. Den enda förloraren på det är du som kund. Förutsägbarhet i de ekonomiska uppläggen, tydliga avtal och en uttalad förväntan om att byråerna ska samarbeta är en bra start.

Contentbyråer som kan PR

Har ni ett mer begränsat behov av PR kan contentbyråer som Tale ersätta PR-byrån. På Tale liksom på flera andra contentbyråer arbetar konsulter som har en bakgrund som journalister på stora nyhetsredaktioner. I vårt arbetssätt med kanaloberoende kommunikation med storyn i centrum blir det ofta vinklar och uttag i form av pressmeddelanden och mediepitcher som syftar till att få förtjänat mediegenomslag. Som före detta journalister erbjuder vi också medieträning. Har du däremot stora behov av PR eller medierelationer är det bättre att ta in en renodlad PR-byrå.

Contentbyråer som kan digital annonsering

Har ni begränsat behov av stora medieköp och främst ett behov av annonsering kopplat till digitala kanaler så kan en contentbyrå vara ett bra val även här. Att Tale jobbar med annonsering i sociala kanaler handlar från början om att vi ville ligga nära den data som content skapar, för att bättre förstå vilket innehåll och vilka kanaler som ger bäst effekt. På vägen blev vi duktiga på Facebook-annonsering, re-targeting och Native Advertising. Har ni ett behov av breda annonskampanjer tv, utomhus eller print är contentbyråerna inget alternativ. Då ska du upphandla en renodlad mediebyrå.

4. Ska jag bygga en inhousebyrå istället för att anlita en content marketing-byrå?

Ja varför inte? Att samarbeta med en content marketing-byrå är inget självändamål. Fördelarna och nackdelarna med inhouse-byråer förtjänar ett eget blogginlägg (och rimligen skrivet av någon annan) men här är några reflektioner utifrån våra erfarenheter.

Högre tempo

En fördel med inhousebyrån är att beslutsvägarna blir kortare. När det fungerar som bäst kan du snabbt gå från en händelse på morgonen till att en story är publicerad på sociala medier ett par timmar senare. Kunskapen om organisationen och närheten till interna nyckelpersoner är en fördel som gör att inhouse-byrån kan röra sig snabbare en contentbyrå.

Begränsad kompetens

Content marketing utvecklas mot ett allt mer komplext maskineri där det behövs en rad olika roller och kompetenser för att nå resultat. Det gör att en renodlad inhouse-byrå behöver vara relativt stor för att ha förmåga att hantera alla uppgifter internt. Att sitta med ett litet team som bara kan skriva, fota och annonsera på Facebook innebär att du går miste om andra viktiga verktyg som du behöver. Det finns också en risk i fokus flyttar från kvalitet till kvantitet; anställer du till exempel en filmproducent riskerar du utvärdera rekryteringen i termer av hur många filmer ni producerar och inte utifrån effektmål.

Hur blir det på lång sikt?

Inhouse-byrån är nog som allra roligast den första tiden och för den kommunikations- eller marknadschef som får dra igång satsningen, rekrytera och bygga ett team som präglas av framtidstro och arbetslust. Men det finns en anledning till att en contentbyrå byts ut efter några år. Det behöver inte handla om att byrån gjort ett dåligt jobb. Men efter några år är det svårare att överraska med nya idéer och perspektiv, kreativiteten sinar och persondynamiken leder till att vi helt enkelt börjar trötta lite på varandra. Det är då du går ut i en contentpitch. Kanske räcker det för att skicka in den vitamininjektion i den befintliga contentbyrån som gör att den lyckas förnya sig självt och teamet och ta hem pitchen. Med inhouse-byrån har du aldrig den möjligheten. Beslutet att bygga upp en intern redaktion bör därför vara långsiktigt så att din efterträdare får samma förutsättningar som du att utveckla marknads- och kommunikationsarbetet.

Som sagt; vi tror inte att valet står mellan inhouse-byrå eller contentbyrå utan om att hitta ett samarbete där vi jobbar tillsammans i en integrerad redaktion.

5. Vilken content marketing-byrå ska jag välja?

Branschen rymmer mer talang, kompetens och erfarenhet än någonsin. Vi har en rad duktiga konkurrenter som sporrar och vi är stolta de gånger vi vinner pitcher mot de stora jättarna i branschen. Och när vi förlorar så gör vi det för det mesta för att beställarna har valt en content marketing-byrå som är rätt för dem.

Marknadsledarna inom content marketing

De stora marknadsledarna har enorm produktionskapacitet, nordisk räckvidd och hela avdelningar med specialiserade roller. Ser du norden som en marknad så är det till dem du bör vända dig. Men du bör också vara en stor kund med en ordentlig contentbudget för att samarbetet ska bli bra för båda parter.

 

Nischbyråerna

Den specialiserade byrån som är inriktad på SEO, sociala medier eller video ska du förstås välja om du har ett mer specifikt behov och redan i förväg vet att du inte har ett behov av andra kanaler eller innehållstyper. Styrkan med nischbyråerna är förstås att de blir riktigt duktiga på sin grej. Svagheten är att deras värld är något begränsad och att den som bara äger en hammare tenderar att se alla utmaningar som en spik.

 

Enmansbyrån

Den lilla fåmansbyrån eller enmansbyrån kan passa perfekt om budgeten är begränsad och uppdragen småskaliga. En enmansbyrå betyder inte att det saknas erfarenhet, det beror ju helt på personens bakgrund. Som kund får du sannolikt total uppmärksamhet och ett stort engagemang från din byrå. Svagheten ligger i den begränsade leveransförmågan och att samarbetet kan bli väl personberoende.

 

När ska jag välja Tale som content marketing-byrå?

Vi etablerades 2017 och har på ett par år vuxit till en byrå med åtta anställda och ett stort antal välkända företag på kundlistan. Själva tycker vi att vi tar det bästa från två världar; hungern från en start-up med leveransförmågan (och lite ordning och reda) av att vara en del av Diplomatgruppen som består av de äldre syskonbyråerna Diplomat Communications (2003) och – Årets Byrå 2020 – Strateg Agency (1985).

Välj oss när du vill jobba datadrivet utifrån tydliga mål och där vi får utrymme att använda all vår kunskap för att hjälpa dig att få effekt. Flera av oss har erfarenhet från de stora contentbyråer som vi nu utmanar.

Är du ute i en pitch för ny contentbyrå? Eller vill du (trots allt) testa oss för ett produktionsuppdrag? Ring mig (Johan Bratt) 0735-45 99 26 eller skicka ett mejl till johan.bratt@talecontent.se  Vi har just nu några av Sveriges nöjdaste kunder och har utrymme för fler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev där vi bjuder på kunskap. Brevet kommer en gång i månaden och innehåller allt ifrån guider, beskrivande case, våra senaste blogginlägg, spaningar och praktiska tips på hur man lyckas med content marketing.

* obligatoriska fält


I och med att du börjar prenumerera på Tales nyhetsbrev godkänner du att vi får kontakta dig gällande nyheter och marknadsföring. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy