Tale Content: your content agency in Stockholm

Native Advertising

Native advertising har utvecklats till en effektiv kanal för att nå målgruppen med relevant och engagerande innehåll. Genom att köpa annonsmärkt redaktionellt utrymme på nyhetssajter blir native-annonsering ett effektivt verktyg för att snabbt nå en stor räckvidd och skapa kännedom om ditt företag.
Rätt utfört uppfattar läsaren native advertising som minst lika relevant som det journalistiska materialet på plattformen.
På Tale jobbar redaktörer med stor erfarenhet från några av Sveriges mest omfattande native advertising-kampanjer. Och Tales David Landes sitter i den internationella juryn för Native Advertising Institute.

Vad är native advertising?

Native advertising är köpt redaktionellt utrymme på en mediesajt– en annons helt enkelt – men som är utformad som nyhetsmaterial. Syftet är att erbjuda läsaren kommunikation eller reklam som är relevant och ger ett värde till skillnad från blinkande banners och take over-format som avbryter läsaren i sin mediekonsumtion. Det är för att smälta in i den redaktionella miljön som nativeannonser har en utformning och ett innehåll som är så likt medieplattforms journalistiska innehåll.  Därför är det viktigt att all nativeannonsering förses med en tydlig annonsmärkning.

Fördelarna med Native Advertising

Antalet mediesajter och plattformar som erbjuder redaktionella annonser har vuxit och aktörerna är idag mer professionella. Native Advertising som görs rätt innebär att du publicerar ditt eget innehåll på en eller flera nyhetssajter som din målgrupp använder i sin mediekonsumtion. Det skapar kännedom om ditt företag och de frågor ni väljer att lyfta fram i innehållet. Det gör det möjligt att i en nyhetsmiljö nå ut med artiklar och videoreportage med vinklar och perspektiv som redaktionerna väljer bort eller inte har tid att bevaka.
Native-annonsering syftar inte primärt till att driva trafik till företagets egna kanaler även om det är en möjlighet. De flesta native-upplägg innebär att läsaren är kvar i mediesajtens redaktionella miljö även när hen läser en native-artikel. Därför är native advertising snarare ett verktyg för att skapa kännedom om produkter, tjänster eller samhällsfrågor än att få fler besökare till din sajt.
Möjligheterna att noga mäta och följa upp native-annonseringen är ytterligare en fördel. På mediesajter med stora trafikvolymer betyder det att du som annonsör snabbt får en uppfattning om hur ditt innehåll uppfattas och vilken typ av stories som läsarna uppfattar som mest relevant.

Så här kan vi hjälpa dig

Den gemensamma nämnaren bland oss på Tale är vår bakgrund som journalister. De journalistiska verktygen är också många gånger oslagbara för att nå ut med historier även i kommersiella sammanhang. Dessutom har vi bra koll på medielandskapet och relationer med flera aktörer som erbjuder native advertising.
  1. Vi hjälper dig att välja en eller flera sajter som erbjuder native advertising och där du når din målgrupp
  2. Tillsammans med er identifierar vi målgrupp, budskap och mål för kampanjen.
  3.  När vi har fastställt ramarna tar Tale ansvar för att ta fram en innehållsplan och hjälper er  hitta de lämpliga plattformarna för att nå den definierade målgruppen.
  4. Tales erfarna redaktörer producerar sedan innehållet – ni får förstås godkänna allt material och levererar till de redaktionella plattformarna där kampanjen ska publiceras. Ofta finns det befintligt material som vi kan bearbeta för att undvika att producera innehåll i onödan. Och det innehåll som publiceras som natives bör anpassas och publiceras i era egna kanaler och sociala medier.
  5. Vi sköter all kontakt med de kommersiella redaktörerna på respektive mediesajt. Vi hjälper dig kravställa mot mediesajterna och stöttar dig i mätning och utvärdering av uppsatta mål och KPI:er.

Vill du veta mer?

Kontakta David Landes på: david.landes@talecontent.se

Eller ring på 073-741 02 46