Tale Content: your content agency in Stockholm

Internkommunikation

Internkommunikation är avgörande för att organisationen ska nå sina mål.  På Tale arbetar redaktörer med lång erfarenhet av både strategisk och operativ internkommunikation. Vi hjälper dig utifrån era unika förutsättningar oavsett om det handlar om att sätta en intern kanalstrategi eller producera innehåll till intranät eller personaltidning.

Vår syn på internkommunikation

 1. Vi är alla människor och människor vill ha information
  Medarbetare som vet varför deras organisation agerar på ett visst sätt förstår också vilken roll de själva har att spela på vägen dit.
 2. Identifikation ett verktyg för att skapa kulturbärande kommunikation
  All framgångsrik internkommunikation är horisontell. Genom att lyfta goda exempel inom organisationen skapar man identifikation och samhörighet vilket kan bidra till att medarbetarna blir ambassadörer för organisationen – både internt och externt. Det horisontella perspektivet är mer effektivt än uppifrån ledningen och ner till medarbetarna.
 3. Den positiva spiralen med engagerade medarbetare
  Om man som medarbetare känner att man får förtroende och är uppdaterad blir man också mer engagerad. Att också ta tillvara på detta engagemang – att lyssna på medarbetarnas idéer och besvara frågor som kan uppstå – ökar sedan engagemanget ytterligare.
 4. Kommunikation är inte enkelriktad
  God medarbetarkommunikation innebär att skapa en miljö för interna diskussioner. Och att som ledning våga lyssna på dessa. Vad funkade bra? Vad funkade mindre bra? Genom att lära av feedbacken man får kan man sedan utvecklas och bli bättre.
 5. Great place to work
  Dina medarbetare är din viktigaste resurs och tillsammans skapar ni arbetsmiljön. Men varför är det toppen att jobba hos just er? Vilka mjuka värden delar ni gemensamt? Genom att berätta om dessa skapar man en intern stolthet vilket även kan användas för att marknadsföra ert arbetsgivarvarumärke externt och hitta ännu fler engagerade medarbetare.

Erbjudande inom internkommunikation

Intern kanalstrategi

Alla företag och organisationer har unika förutsättningar och kanalstrukturer. Vi hjälper er med att identifiera rätt kanaler för att nå just era medarbetare och tar sedan fram en strategi och struktur för att nå ut i informationsbruset.

Personaltidningar och intranät

Våra erfarna redaktörer och formgivare stöttar från idéarbete och planering till färdig tidning. Vi hjälper er att skriva nyhetsartiklar och reportage till intranät och interna nyhetsbrev.

Medarbetarfilmer
Film är ett effektivt sätt att skapa känslor och engagemang. Vi har lång erfarenhet av att lyfta fram medarbetare inom både internkommunikation och ett sätt att attrahera nya talanger med hjälp av innehållsdriven rekrytering.

Mätning och uppföljning

Alla förstår vikten av att mäta effekten av den externa kommunikationen. Når vi ut med budskapet till vår definierade målgrupp? Men det här är precis lika viktigt när det gäller internkommunikationen. Vi hjälper er att sätta upp mål och KPI:er och mäter sedan om de interna kanalerna och kommunikationen når upp till dessa.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta Måns Eriksson på: måns.eriksson@talecontent.se

Eller ring eller sms:a på 073-985 64 43