Tale Content: your content agency in Stockholm

Innehållsdriven rekrytering

Innehållsdriven rekrytering handlar om att skapa berättelser utifrån ert arbetsgivarvarumärke i syfte att attrahera nya medarbetare. Att locka rätt kompetens kräver idag så mycket mer än en platsannons. Du behöver också berätta vad du som arbetsgivare erbjuder och vad ni står för. Om er kultur. Om ledarskapet. Och framför allt om vilka människorna är som är grunden för er verksamhet.

På Tale hjälper vi dig att identifiera, paketera och kommunicera de historier som bygger ditt arbetsgivarvarumärke och attraherar talangerna. Ibland är berättelserna givna. Andra gånger behövs ett nytt angreppssätt, som att berätta om era fantastiska medarbetarna snarare än att låta dem hylla er som arbetsgivare. Ibland är historierna så självklara för dig att det krävs en utomstående för att se dem.

Fördelar med innehållsdriven rekrytering

  1. Kandidater gör omfattande research om en potentiell arbetsgivare. Relevant innehåll i era egna kanaler ger svar på frågorna och berättar om vad som gör just din arbetsplats unik. Det ökar chansen att de söker tjänsten.
  2. Med innehåll som synliggör era värderingar minskar du risken för felrekryteringar.
  3. Genom att berätta historien om ditt företag och lyfta fram människorna bakom så bygger du intern stolthet och aktiverar de bästa rekryterarna av alla – de egna medarbetarna. Anställda som delar berättelserna på Facebook och LinkedIn skapar ofta det bästa inflödet av kvalificerade kandidater. Detta är något som bland annat SOS Alarm är duktiga på.

Så här jobbar vi:

  • Tillsammans med dig identifierar vi målgrupp, budskap och mål för den innehållsdrivna rekryteringen. Ofta finns det fördelar att integrera arbetet med er internkommunikation.
  • När vi har fastställt ramarna tar vi fram en innehållsplan och lämpliga kanaler för att nå målgruppen
  • Tale tar sedan ansvar för att producera innehåll anpassat för kanal och målgrupp
  • Du är med i hela processen i den utsträckning du själv vill och har givetvis sista ordet i godkännandeprocessen
  • Vi hjälper vi också med publicering, optimering och annonsering för att nå ut till potentiella medarbetare på sociala medier
  •  Vi analyserar  utfallet av det innehåll vi producerar, optimerar och justerar löpande för att nå de mål och KPI:er vi satt upp tillsammans.

Vill du veta mer?

Kontakta Maria Lundqvist på: maria.lundqvist@talecontent.se

Eller ring eller sms:a på 070-661 29 01