Tale Content: your content agency in Stockholm

Filmproduktion

Filmproduktion är oslagbart för den som vill öka engagemanget för sitt varumärke, illustrera komplexa idéer eller skapa känsla av närhet och äkthet. Men för att film ska fungera måste du också ha något att berätta. Hos oss går storyn alltid först. Det innebär att vi anpassar våra produktioner efter budskap, kanal och målgrupp. Vi älskar stora produktioner, men vi räds inte heller att låta det enkla gå före det storslagna.  

Fler fördelar med videoproduktion

Film handlar inte bara om att lägga ut video på YouTube. Idag funkar rörligt nästan överallt, i alla digitala kanaler. Film är alltså kanaloberoende, men också en oslagbar utgångspunkt för den som behöver jobba smart och med flera kanaler. Att göra kortare klipp av en film för spridning i sociala kanaler är enkelt! Eller varför inte kombinera text och rörligt? Att skriva en artikel utifrån det filmade materialet till kundtidningen eller nyhetsbrevet är inte heller svårt. Film behöver inte alls vara krångligt eller dyrt, speciellt inte om innehållet används smart. För den som har film som utgångspunkt är möjligheterna oändliga.

Så här jobbar vi:

  • Tillsammans med dig identifierar vi vilket budskap du vill nå ut med, till vem och varför
  • Vi utvecklar format och tonalitet som passar dina kanaler och målgrupper
  • Tales erfarna producenter ansvarar sedan för förarbete, produktion och leverans
  • Du är med i hela processen i den utsträckning du själv vill och har givetvis sista ordet i godkännandeprocessen
  • Givetvis analyserar vi alltid utfallet av det innehåll vi producerar, vilket innebär tydliga mål som vi sedan följer upp
  • Vid behov hjälper vi också gärna till med publicering, optimering eller annonsering

Vad vi gör:

Videoreportage

Vi skapar film utifrån klassiska journalistiska principer där vi återger händelser på plats eller intervjuar människor på deras villkor.

Företagsfilm

Oavsett om det är VD:n som har ordet, en medarbetare som ska lyftas fram eller dina kunder som har ordet så tar vi ansvar för att alla kommer till tals på bästa sätt.

Studioproduktion

Vi har utrustningen och kompetensen för att skapa studioproduktioner för alla olika typer av behov.

Explainer video

Med hjälp av duktiga redigerare och erfarna animatörer kan vi göra det komplexa mer begripligt och det svåröverskådliga mer tillgängligt.

Webinar och event

Event och konferenser är oslagbara för fysiska möten, men möjligheterna slutar inte där. Vi stärker upp med kamerateam och efterbearbetning så att ditt event kan leva vidare länge.

Vill du få en kostnadsuppskattning eller veta mer ?

Kontakta Maria Lundqvist på: maria.lundqvist@talecontent.se

Eller ring eller sms:a på 070-661 29 01

Vill du ha exempel på vad olika typer av produktioner kostar? Mejla till info@talecontent.se så skickar vi prisuppgifter på ett stort antal olika produktioner.