Praktikertjänst

Praktikertjänst: Storytelling som verktyg för rekrytering

Sveriges största privata vårdgivare Praktikertjänst hade ett stort behov av att rekrytera nya verksamhetschefer.
Lösningen blev en satsning på innehållsdriven rekrytering i digitala kanaler.
På mindre än ett år ökade antalet intresseanmälningar dramatiskt.

Bemanningen av den svenska vården är en ödesfråga och rekryteringsbehovet är enormt. Det har inte minst visat sig i samband med coronapandemin.

I en tid när allt fler lämnar vårdyrket på grund av tung administration, och hierarkiska organisationsmodeller erbjuder Sveriges största privata vårdföretag Praktikertjänst ett alternativ. Bolagets unika affärsmodell innebär att företagets 1 300 delägare själva driver och arbetar i verksamheterna med fokus på det kliniska, och där Praktikertjänsts centrala organisation bistår med stöd kring allt från administration till utveckling av nya digitala tjänster.

Praktikertjänsts mål är att rekrytera minst 100 nya praktiker/delägare om året och valde att använda content marketing som det viktigaste kommunikationsverktyget för att attrahera och rekrytera dessa.

– De läkare och tandläkare som vi vänder oss till i rekryteringssammanhang har stor insyn i hur vårdsverige fungerar. Vi vet också att de gärna lyssnar på andra som delar deras bakgrund och erfarenheter. Därför vill vi lyfta fram våra befintliga verksamhetschefer som våra ambassadörer – vem kan bättre än dem förklara vad vi har att erbjuda? Och då var Tales upplägg det bästa för oss, säger Marcus Hymander, marknadsansvarig på Praktikertjänst.

Strategin bakom satsningen för Praktikertjänst

Beslutet att byta jobb – och i många fall också ta steget att för första gången bli chef och ledare för en verksamhet – är stort och därmed kräver innehåll i respektive fas av beslutsprocessen.

Efter en omfattande kartläggning av rekryteringsprocessen baserat på kvantitativa data såväl som djupintervjuer tog Tale fram en contentstrategi och innehållskonceptet ”Vi vill bli fler” som förenklat utgick från tre övergripande faser:

  1. Upptäck Praktikertjänst

Här skapar vi innehåll där praktiker berättar om att vara en del av Praktikertjänst; om utbildningarna som utvecklar ledarskapet, om ökad livskvalitet när man lämnar storstaden för att ta över en tandläkarpraktik på landsbygden. Vi använder i huvudsak rörligt berättande med ett tydligt reality-anslag.

  1. Lär känna Praktikertjänst

Innehållet ovan fördjupas med all tänkbar information i artikelform som en potentiell praktiker kan tänkas vara i behov av – som avtal, kvalitetssystem, pension och försäkringar.

  1. Ta steget till Praktikertjänst

Olika sorters konverteringar; främst ansökningsformulär. Men även enklare ingångar till att komma i kontakt med Praktikertjänsts rekryterare på hemsidan.

Här är kanalerna vi valde

Ett stort antal kanaler använts i projektet som inleddes i mars 2019 och fortsätter löpande:

Resultat

Kampanjen aktiverades sommaren 2019 och gav under första halvåret följande resultat:

  1. Över 500 konverteringar i form av inskickade ansökningar om att bli praktiker (ska jämföras med totalt 2 under januari – maj 2019).
  2. 29 procent fler följare på LinkedIn
  3. 169 procent fler följare på karriärsidan på Facebook.
  4. Totalt över 200 000 besök på Praktikertjänsts karriärsida.

Den analys vi gjort visar att bredden av innehållstyper och kanaler varit en framgångsfaktor. Över tid har vi lärt oss vilka vinklar och budskap som ger störst effekt och vilka innehållstyper och kanaler som driver mest konverteringar. Användningen av programmatic och re-targeting för att distribuera innehåll har också varit viktigt eftersom det gjort det möjligt att styra innehållet så att mottagaren får rätt budskap vid rätt tillfälle i rekryteringsprocessen och hela tiden knuffar kandidaterna framåt mot beslutet att steget och bli praktiker.

Vill du veta mer?

Blir du intresserad av att veta mer? Läs gärna vårt blogginlägg om Storytelling.