Tale Content: your content agency in Stockholm

Kundtidningar

Kundtidningar och magasin bygger relationer, driver merförsäljning och skapar lojalitet. Det är på grund av kundtidningarnas många fördelar som den för över hundra år sedan lade grunden för det som idag kallas för content marketing. Och det är därför som kundtidningen är en relevant kanal även idag. Vi på Tale har många års erfarenhet av att utveckla, producera och formge kundtidningar. Vi vet vad som skapar framgång och känner till misstagen du ska undvika.

Kundtidningars fördelar

En kundtidning är många gånger den bästa kanalen för att nå en målgrupp av befintliga kunder (eller medlemmar om du jobbar i en organisation).  En välgjord kundtidning med relevant och trovärdigt innehåll fångar läsarens uppmärksamhet och ger dig möjlighet att lyfta fram innehåll med både bredd och djup. Bjuder du på bra läsning kommer målgruppen att betala tillbaka med lojalitet och gillande. Det är därför som kundtidningar också bygger varumärke.

En av tidningar och magasins styrkor som kanal är förmågan att inspirera genom berättande i ord och bild. En välgjord kundtidning kan inspirera läsaren till att börja använda nya tjänster, välja nya resmål eller upptäcka spännande maträtter, beroende på vilket syfte kundtidningen har och vem som är avsändare. Inspiration i en kundtidning leder därför många gånger till merförsäljning i nästa steg. En bra kundtidning ger ett tydligt mervärde, vilken i sin tur skapar lojalitet och får kunden att stanna.

Styrkan ligger i detaljerna

Det finns lika många koncept för kundtidningar som för vilka tidningar som helst. Företag och organisationer är olika. Styrkan i en kundtidning ligger i att vara relevant för just din målgrupp. Och då behöver magasinet en egen position, en egen röst och ett eget uttryck. Vi på Tale hjälper dig att utveckla en kundtidning som tar avstamp i ert varumärke och tydliga målsättningar. Vi kan ta fram en kundtidning från grunden, förädla ett befintligt format eller helt enkelt ta över produktionen av ett koncept som fungerar men där ni vill höja kvaliteten i text, bild och formspråk.
Våra duktiga art directors och formgivare tar fram en grafisk form som knyter samman tidningen med ditt företags varumärkesidentitet.

Så här hjälper vi dig med kundtidningar

Så här brukar en produktionsprocess se ut från sidplan till distribution:
  • Startmöte med dig som kund. Vi kommer förberedda med konkreta idéer som du får ta ställning till.
  • Innehållsproduktion. Vi skriver själva men tar också hjälp av några av Sveriges duktigaste frilansskribenter, fotografer och illustratörer.
  • Formgivning. Vi gör layout av innehållet utifrån tidningens koncept och skickar till dig för synpunkter.
  • Repro. När innehållet är godkänt av dig så förbereder vi tidningen för tryck.
  • Tryck. Vi ansvarar för att upphandla tryckeri och levererar tidningen till tryck.
  • Distribution. Vi stöttar er med rutiner kring adressregister så att tidningen når dina läsare.
Slutresultatet blir en färdig tidning med ett engagerande innehåll som läsaren ser fram emot. Att många företag har lagt ner sina kundtidningar och att prenumerationer av morgontidningar och magasin har minskat kraftigt de senaste tio åren – gör det bara lättare för dig att nå genom bruset. Det har helt enkelt blivit mer plats vid köksbordet eller i fikarummet på jobbet. Det utrymmet fyller en kundtidning – så länge det finns kärlek i detaljerna och omsorg över varje uppslag.

Vill du veta mer?

Kontakta Johan Bratt på: johan.bratt@talecontent.se

Eller ring på 0735-45 99 26