Internationella stöldligor

Internationella stöldligor

Varje år förs stulna bilar, motorer och annat stöldgods för minst 1,5 miljarder ut ur Sverige. Länsförsäkringar ville skapa uppmärksamhet kring problemet, lyfta vikten av att verka skadeförebyggande och samtidigt positionera sig som en samhällsaktör. Resultatet blev en satsning på en serie mikrodokumentärer som med ett journalistiskt angreppssätt lät de drabbade bakom statistiken med egna ord berätta om sina upplevelser.

Länsförsäkringar

Idén

För ett försäkringsbolag är statistik och sannolikhet verksamhetens kärna. Men kommunikativt behöver siffror ett sammanhang som synliggör berättelserna och människorna bakom statistik för olyckor och brott.

Vi ville hitta ett nytt grepp för att positionera Länsförsäkringar som en samhällsaktör som tillsammans med andra arbetar för ett bättre samhälle.

Lösningen blev en serie mikrodokumentärer i sex avsnitt.

I serien fördjupar vi oss i internationella brottsnätverk. Vi möter offer och polis och synliggör kostnaden av brottsligheten både för samhälle och för den enskilda individen.

Varje år förs stulna bilar, motorer och annat stöldgods för minst 1,5 miljarder ut ur Sverige. Länsförsäkringar ville lyfta frågan om det utbredda problemet med brottsnätverk i syfte att verka skadeförebyggande och samtidigt positionera sig själva som en samhällsaktör.

Med ett dokumentärt, journalistiskt angreppssätt skildrar vi polisens utredningsarbete och väver in röster från Länsförsäkringar och andra aktörer som delar med sig av hur samhället kan hitta nya lösningar och hur du som kund kan skydda dig.

Det journalistiska angreppssättet som känns igen från kriminalprogram som exempelvis Efterlyst, TV3, eller Brottsplats Sverige, TV4, med avancerad research och vinkel med offer och polis i fokus skapar trovärdighet, där de medverkande med egna ord och med stor trovärdighet får berätta om sina upplevelser och ge sin bild av problemet.

Strategi

Syftet med kommunikationen är att positionera Länsförsäkringar och länsförsäkringsbolagen som samhällsaktör bland kunder och beslutfattare och proaktivt driva frågor om samhällsproblem och hur vi kan förebygga skador och attacker.

Det strategiska vägvalet är en tydlig satsning på storytelling i form av korta men välgjorda mikrodokumentärer som sätter brotts- och olycksstatistiken i ett sammanhang och ger ett ansikte både åt de som drabbas av brott och de olika aktörer som gör sitt bästa för att lösa och förebygga dem.

Med dokumentärserien som utgångspunkt gjordes ett stort antal uttag i andra innehållsformat med publicering i både externa och interna kanaler, både i Länsförsäkringars magasin och digitalt. En viktig del i kanalstrategin var de lokala länsförsäkringsbolagen som publicerade och annonserade innehållet i sina respektive SoMe-flöden. Med hjälp av interna kanaler som intranät byggde vi också stolthet bland medarbetarna och berättelserna gav dem möjlighet att bli ambassadörer och föra dem vidare i mötet med kunder och potentiella medarbetare.

 

Du kan läsa mer om satsningen hos Länsförsäkringar.