Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet & Roche: Berättelser som sätter agendan

I dag är det inte självklart att alla patienter får den behandling som patientlagen ger rätt till, enligt en uppmärksammad rapport som Bröstcancerförbundet tog fram under våren 2020. Med utgångspunkt i rapporten såg Bröstcancerförbundet ett behov att utbilda sin målgrupp om patientlagen. Med stöd av Roche och tillsammans med Tale tog därför Bröstcancerförbundet fram en innehållsdriven och kunskapshöjande kampanj som fick stort genomslag och en nominering i Swedish Content Awards.

Patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning, integritet, delaktighet och självbestämmande. Trots det upplever bland annat fyra av tio bröstcancerpatienter att de inte fått vara delaktiga i sin vård, enligt Bröstcancerförbundets rapport ”Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården”. För den som missar chansen till en anpassad vårdplan kan det innebära avgörande skillnader i både livskvalitet och överlevnadschanser.

Sara Wretblad Carreras är kommunikationschef för Bröstcancerförbundet.

– Med utgångspunkt i vår rapport ville vi ge bröstcancerpatienter bättre kunskap och verktyg för att förstå och använda sig av patientlagen i kontakt med vården. Allt för att de utifrån sina förutsättningar ska få bäst kända bröstcancervård, säger hon.

Syftet med kampanjen var att öka kännedomen om patienträttigheter i relevanta målgrupper och samtidigt attrahera nya medlemmar till Bröstcancerförbundet. För att kunna justera och utvärdera kampanjen sattes det upp ett antal mätbara mål och KPI:er:

• Öka kännedomen om patientlagen
• Öka kännedomen om Bröstcancerförbundet och deras arbete
• Öka antalet medlemmar hos Bröstcancerförbundet

Målgruppen var bröstcancerpatienter och kvinnor i åldern 40 år och uppåt som utgör riskgruppen för bröstcancer.

Så här genomförde vi kampanjen

Bröstcancerförbundets kampanj baserades på ett kunskapsinnehåll om patienträttigheter och berättelser från patienter, kombinerat med en stark distributionsstrategi som förenade organisk och betald spridning i sociala medier med genomslag i förtjänad media.

Innehållsdriven kommunikation

För att öka kännedomen om patientlagen hos relevanta målgrupper producerade Bröstcancerförbundet rapporten ”Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården”. Innehållet från rapporten bearbetades sedan för att fungera som kunskapsinnehåll på Bröstcancerförbundets landningssida om patienträttigheter. Innehållet på landningssidan kompletterades med filmade patientberättelser, där patienter med egna ord fick berätta om patientlagens betydelse för relationen till vården.

Spridningsstrategi i sociala medier

För att uppmärksamma rapporten, kunskapsinnehållet på Bröstcancerförbundets hemsida och frågan om patienträttigheter genomfördes en digital kampanj för spridning i Bröstcancerförbundets sociala medier – främst Facebook och Instagram, men även LinkedIn.
I kortare versioner av de filmade patientberättelserna, anpassade för spridning i sociala medier, förmedlades information med hjälp av starka känslor och identifikation. Parallellt presenteras faktaunderlag med hjälp av explainer-videos och gif:ar, där relevant statistik och information om patientlagen lyftes fram på ett lättillgängligt sätt.

Annonsering och re-targeting

I en första fas drevs trafiken vidare till Bröstcancerförbundets landningssida om patienträttigheter.

I den andra fasen låg fokus på re-targeting med en CTA med direkt uppmaning att stötta Bröstcancerförbundet genom att bli medlem.

Resultatet

Kampanjen nådde – och i vissa delar översteg – uppsatta mål och KPI:er:
• Trafiken till Bröstcancerförbundets webb ökade med 150 procent jämfört med motsvarande period året innan
• Räckvidden på sociala medier uppgick till över 330 000 med ett engagemang långt över genomsnittet
• Kampanjen genererade 259 nya medlemmar för Bröstcancerförbundet

– Genom att mobilisera våra egna medlemmars röster, utnyttja kraften i det rörliga berättandet och förmedla lättillgänglig information genom rapporter och explainer-videos fick vi ett väldigt fint genomslag för frågan, säger Sara Wretblad Carreras.