Bild på Emira Ramic

Tale förstärker inom hållbarhetskommunikation

Efterfrågan på innehållsdriven kommunikation kopplat till ESG-frågor växer. Nu förstärker Tale teamet med Emira Ramic, kommunikationsrådgivare och redaktör med fokus på hållbarhetskommunikation.

En allt större del av Tales uppdrag handlar om att stärka bilden av klienternas ESG-arbete med hjälp av starka berättelser, autentiskt innehåll och spridning i digitala kanaler. Tale står bland annat bakom webbserien om Hybrit, har drivit kampanjer för Cementas utveckling mot koldioxidneutral cement och stöttat Jernkontoret med initiativet Ståldialog.
– Allt fler företag inser värdet av att stärka sitt varumärke genom att berätta om viktiga initiativ och bidrag till ett bättre samhälle. Storytelling är ett av de starkaste verktygen för att nå ut med sitt budskap på ett genuint sätt, säger Emira Ramic.

Förstärkningen med Emira Ramic är ett sätt att möta efterfrågan, enligt Tales vd Johan Bratt
– Det är en spännande och viktig rekrytering och roligt att vi får med Emira på Tales tillväxtresa. Med Emira Ramic adderar vi ännu en spetskompetens till ett redan starkt erbjudande.

Emira kommer senast från contentbyrån Spoon och har över nio års erfarenhet av content marketing som rådgivare, redaktör och skribent med inriktning mot hållbarhetskommunikation. Emira är också certifierad enligt GRI som är den internationella standarden för hållbarhetsrapportering.